Virksomhedsinfo

Selskabsinformation

CVR-nummer: 29411964
Selskabsnavn: C5 VVS-teknik A/S
Registrerede binavne: C5 VVS A/S, C5 Ventilation A/S, C5 VVS & Ventilation A/S
Etableret: 2006
Ejerforhold: Camps holding ApS v/ Michael Spahl
Bankforbindelse: Nordea erhvervsafdeling, Roskilde att.: Claus Ervolder
Garantiselskab: Tryg Garanti
Bestyrelse: Professionelt sammensat
Revision: Dansk Revision att.: Henrik Brusgaard
Organisation: Tekniq

Faktura håndtering

Faktura sendes til: faktura@c5vvs.dk
Mærkning af faktura: Alle fakturaer skal mærkes med sagsnavn og sagsnummer, der oplyses ved bestilling af ydelsen.
Betalingsbetingelser: Fakturaer skal modtages senest d. 5. i måneden. Betaling sker løbende måned plus 30 dage.