C5 VVS & Ventilation A/S Har indgået aftale med KAB vedr. Boelholm l & ll udbedring af cirkulationsledninger.

29.juli.2015
Aftale indgået d. 29. juli 2015